iRenia129

16 tekstów – auto­rem jest iRe­nia129.

Nie można wciąż myśleć o in­nych, trze­ba zacząć myśleć o sobie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 marca 2011, 22:55

Każde­mu z nas życie do­kopało na swój włas­ny sposób. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 13 sierpnia 2010, 19:41

Noc nie da­je snu, gdy myśli o To­bie kłębią się w głowie. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 sierpnia 2010, 11:14

Niektórzy ludzie pot­ra­fią iry­tować je­dynie tym, że po pros­tu są. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 6 sierpnia 2010, 15:03

Wolę zginąć w tym podłym świecie z własną twarzą, niż próbo­wać żyć udając ko­goś kim nie jestem. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 30 czerwca 2010, 11:16

Jest ta­ki rodzaj bólu, który spra­wia, że czu­jesz jak bo­li dusza. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 29 czerwca 2010, 01:23

Każde­go ran­ka co­raz bar­dziej tracąc najbliższych. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 28 czerwca 2010, 15:31

Zadzi­wiające, jak kruche może być życie człowieka... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 czerwca 2010, 13:29

Dużo rzeczy nie brzmi praw­dzi­wie, a jed­nak jest prawdą. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 czerwca 2010, 22:58

* * *

Wszys­tko ma swoją ko­lej rzeczy
Cel osiągnięty to wieczne
poczu­cie niedopełnienia
Sens da­je trwanie
I wiara weń kluczem mym teraz 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 8 czerwca 2010, 19:18
iRenia129

Jeśli on był na tyle głupi, by odejść, Ty bądź na tyle mądra żeby mu na to pozwolić.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

iRenia129

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność